Salut, îți poți crea un cont nou sau te poți autentifica.

Procedura de reclamație

Vânzătorul este responsabil pentru defectele pe care le au produsele la preluarea lor de către cumpărător. În cazul articolelor folosite, acesta nu este responsabil pentru defectele cauzate de folosire sau uzură. În cazul articolelor vândute la un preț mai mic, acesta nu este responsabil pentru defectul pentru care a fost negociat un preț mai mic. Dacă nu este vorba despre bunuri perisabile sau bunuri folosite, vânzătorul este responsabil pentru defectele care apar după preluarea articolului în perioada de garanție.

Cum să returnați mărfurile gratuit prin punctul de pick-up prin coletăria.ro?

Alegeți-vă oricare punct de pick-up care acceptă serviciul „Asistență reclamații”.

Lista punctelor de pick-up: https://www.coletaria.ro/puncte-pick-up

Pur și simplu aduceți produsele la punctul de pick-up. ID-ul nostru: 95451297. Punctul de pick-up ne va trimite produsele la adresa noastră de returnare din Slovacia. Banii vi se vor returna în medie în 5 zile lucrătoare de la returnarea produselor.

Alternativ, ne puteți trimite produsele direct la adresa de returnare din Slovacia: NajTrade s.r.o., Hroncova 1, 04001 Kosice, Slovacia.

Perioada de garanție pentru bunurile noi este de 24 de luni, care începe odată cu preluarea bunurilor de către cumpărător. Perioada de garanție pentru bunurile folosite este de 12 luni. În cazul în care termenul de utilizare este trecut pe bunul vândut, pe ambalajul său sau pe instrucțiunile atașate acestuia, perioada de garanție nu expiră înainte să se termine această perioadă.

Certificatul de garanție se eliberează la cererea cumpărătorului. Este suficienta dovada achiziției pentru a face o reclamație.

Dacă produsele au un defect care poate fi eliminat, cumpărătorul are dreptul ca defectul să fie înlăturat gratuit, în timp util și în mod corespunzător. Vânzătorul este obligat să elimine defectul fără întârzieri nejustificate.

Cu toate acestea, cumpărătorul nu ar trebui să continue să utilizeze bunul la care s-a constatat un defect. În cazul unor defecte care apar după cumpărare, acestea trebuie să fie anunțate fără întârzieri nejustificate de la descoperirea erorii, cel târziu până la expirarea perioadei de garanție. După expirarea garanției, dreptul de reclamații va expira.

Caracteristica de uzură și de rupere a materialului sau de utilizăriie nu se consideră a fi un defect. Nu este un defect dacă din natura bunului este clar că durata lui de viață este mai scurtă decât perioada de garanție și daca în condiții normale de utilizare prezintă urme de uzură generală înainte de expirarea perioadei de garanție.

În locul înlăturarii defectului, cumpărătorul poate cere schimbarea obiectelor sau dacă defectul se referă doar la o parte din produs, acesta poate cere înlocuirea piesei dacă vânzătorul nu suportă costuri disproporționate în ceea ce privește prețul produselor sau gravitatea defectului. În locul eliminării defectului, vânzătorul poate înlocui întotdeauna produsul defect cu unul bun, dacă cumpărătorului nu ii sunt aduse prejudicii serioase. Dacă există o defecțiune care nu poate fi înlăturată și împiedică folosirea corectă a produsului ca un bun fără defect, cumpărătorul are dreptul de a schimba produsul sau de a se retrage din contract. Aceleași drepturi se aplică cumpărătorului dacă există defecte care pot fi înlăturate, dacă cumpărătorul nu poate folosi în mod corespunzător produsul după reparație sau dacă pentru un număr mai mare de defecte, bunul nu poate fi utilizat. În cazul altor defecte care nu pot fi înlăturate, cumpărătorul are dreptul la o reducere corespunzătoare de preț a articolului.

Obligația de răspundere pentru defecte se aplică vânzătorului, la adresa NajTrade s.r.l., Němcovej 30, 040 01 Košice. Cu toate acestea, dacă în cartea de garanție este prevăzut un service de garanție aflat în orașul în care se află vânzătorul sau într-un oraș mai apropiat de cumpărător, atunci acesta are dreptul la repararea produsului acolo. Service-ul de garanție este obligat să reparae bunul în maxim 30 de zile.

Dacă este vorba despre înlocuirea produsului, perioada de garanție va începe din nou de la preluarea noului produs. Același lucru este valabil și în cazul înlocuirii unei componente care se afla în perioada de garanție.

Rezolvarea unei reclamații înseamnă încheierea unei reclamații prin trimiterea unui produs reparat, schimbarea produsului, returnarea prețului de achiziție al produsului, plata unei reduceri rezonabile de preț a produsului, solicitarea scrisă de preluare sau un refuz motivat.

În cazul unei reclamații, vânzătorul va stabili modul de tratare a reclamației imediat sau în cazuri complexe, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data realizării reclamației, în cazuri justificate, mai ales dacă este necesară o evaluare tehnică complexă a condiției produsului sau serviciului, în cel mult 30 de zile de la data reclamației. După stabilirea modului în care este tratată reclamația, aceasta va fi rezolvată imediat și în cazuri justificate, reclamația poate fi rezolvată ulterior; cu toate acestea rezolvarea ei nu poate dura mai mult de 30 de zile de la data realizării reclamației. După expirarea termenului limită pentru soluționarea cererii, cumpărătorul are dreptul să se retragă din contract sau are dreptul de a schimba produsul pentru un produs nou.

În cazul în care un cumpărător a depus reclamație în cursul primelor 12 luni de cumpărare, vânzătorul poate respinge reclamația refuzând doar pe baza unei evaluări profesionale; indiferent de rezultatul hotărârii experților, nu va impune cumpărătorului să acopere costurile de judecată profesională sau alte costuri legate de aceasta. Vânzătorul este obligat să furnizeze cumpărătorului o copie a hotărârii profesionale care justifică respingerea cererii de reclamație nu mai târziu de 14 zile de la data depunerii cererii. În cazul în care cumpărătorul a făcut reclamație după 12 luni de la cumpărarea produsului și vânzătorul a respins-o, acesta indică cumpărătorului locul unde poate trimite produsul pentru o analiză realizată de experți. În cazul în care produsul este trimis pentru expertiză persoanei vizate, costurile de judecată profesională, precum și toate celelalte cheltuieli aferente, sunt suportate de vânzător, indiferent de rezultatul judecății profesionale. În cazul în care cumpărătorul demonstrează printr-o judecată profesională că vânzătorul este responsabil pentru defect, acesta poate face din nou reclamația; perioada de garanție nu dispare în timpul judecății profesionale. Vânzătorul este obligat să plătească cumpărătorului, în termen de 14 zile de la data reclamației costul evaluării experților, precum și toate cheltuielile aferente ale acestuia. Reclamația depusă din nou nu poate fi respinsă.

Vânzătorul este obligat să emită o chitanță cumpărătorului odată cu rezolvarea reclamației. Dacă reclamația este depusă prin e-mail, vânzătorul trebuie să trimită imediat confirmarea cumpărătorului; dacă nu este posibilă livrarea cererii imediat, aceasta trebuie livrată fără întârzieri nejustificate, dar cel mai târziu împreună cu o dovadă a rezolvării cererii de reclamație; cererea de confirmare nu va fi livrată dacă cumpărătorul are posibilitatea de a dovedi rezolvarea reclamației într-un alt mod.

Cumpărăturile certificate de clienții noștri

(: Feedback :)

Îți lipsește vreun produs? Împărtășește-ți părerea, ne va ajuta să oferim servicii mai bune. Mulțumesc :)