Salut, îți poți crea un cont nou sau te poți autentifica.

Termeni și condiții

1. Informații de bază

Acești termeni și condiții se aplică contractelor încheiate la distanță în e-shopul www.ecocapsule.ro  între vânzător și cumpărător conform Legii nr. 102/2014 Z. z. privind protecția consumatorului odată cu vânzarea de bunuri sau furnizarea de servicii pe baza unui contract la distanță.

Vânzătorul este: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 040 23 Košice, Slovacia. CUI 50590502, NIF SK2120382396, e-mail: info@ecocapsule.ro, tel. +421 750 100 (slovak / english), . Înregistrat în Registrul Comercial al Tribunalului districtual Košice I, Secțiunea Srl. Nr. 40217/V.

Toate prețurile afișate pe această pagină sunt finale (inclusiv cu 19% TVA).

Adresa pentru returnarea mărfurilor: Coletaria.ro 95451297, Drumul Osiei 53–55, 062395 București, Romania.

Cumpărătorul este consumatorul, numit și o persoană fizică care la încheierea și executarea unui contract de consum, nu acționează în cadrul activității sale comerciale, a muncii sau a profesiei. Achizițiile făcute de o entitate comercială sunt reglementate de Codul Comercial nr. 513/1991 Coll.

Autoritatea de Supraveghere a Protecției Consumatorului este Inspectoratul SOI pentru Regiunea Košice, Vratna Nr. 3, 043 79 Košice 1.

2. Comanda și încheierea contractului

Prin trimiterea comenzii finalizate către cumpărător este considerată ca o ofertă pentru încheierea unui contract în conformitate cu Codul civil, pe baza ofertei vânzătorului în e-shop. Contractul se încheie prin confirmarea unei comenzi din partea vânzătorului.

3. Prețurile mărfurilor

Toate preturile produselor în e-shop sunt finale, inclusiv toate taxele. Vânzătorul nu este plătitor de TVA. Prețul produsului nu include costurile de livrare. Acestea se găsesc pe pagina /transportul.html și în coșul de cumpărături înainte ca comanda să se încheie, unde cumpărătorul vede prețul total al comenzii, inclusiv costul livrării.

Toate mărfurile aflate pe acest site sunt valabile până la epuizarea stocurilor.

4. Plata pentru marfă

Vânzătorul acceptă plata pentru mărfurile comandate prin metodele găsite pe pagina /transportul.html

În cadrul comenzii în magazinul online este obligatoriu ca cumpărătorul să plătească prețul vânzătorului pentru marfa comandată.

5. Livrarea mărfii

Dacă timpul de livrare nu este specificat lângă produs, vânzătorul va livra bunurile către cumpărător în cel mult 30 de zile (timpul de livrare obișnuit este de 2 zile). La plata înainte, vânzătorul trimite bunurile numai după ce banii se află în contul acestuia.

Se consideră că bunurile au fost preluate de cumpărător în momentul în care cumpărătorul sau o a treia persoană (alta decât transportatorul) desemnată de acesta preia toate părțile bunurilor comandate sau dacă (a) bunurile comandate de cumpărător sunt livrate separat, în momentul primirii ultimului bun, b) furnizează bunuri constând din mai multe piese sau bucăți, la momentul preluării ultimei piese sau a ultimei bucăți; c) livrează mărfurile în mod repetat în timpul perioadei definite, la momentul primirii primelor bunuri livrate.

6. Procedura de reclamație

Vânzătorul este responsabil pentru defectele pe care le au mărfurile la preluarea lor de către cumpărător. Pentru articolele folosite, nu este responsabil pentru defectele cauzate de folosire sau uzură. Pentru articolele vândute la un preț mai mic, nu este responsabil pentru un defect pentru care a fost negociat un preț mai mic. Dacă nu este vorba despre bunuri care se strică repede sau bunuri folosite, vânzătorul este responsabil pentru defectele care apar după preluarea articolului în perioada de garanție.

Perioada de garanție pentru bunurile noi este de 24 de luni, care începe odată cu preluarea bunurilor de către cumpărător. Perioada de garanție pentru bunurile folosite este de 12 luni. În cazul în care termenul de utilizare este trecut pe bunul vândut, pe ambalajul său sau pe instrucțiunile atașate acestuia, perioada de garanție nu expiră înainte să se termine această perioadă.

Certificatul de garanție se eliberează la cererea cumpărătorului. Pentru a aplica o reclamație dovada de achiziției este suficientă.

Dacă mărfurile au un defect care poate fi eliminat, cumpărătorul are dreptul de a fi înlăturat gratuit, în timp util și în mod corespunzător. Vânzătorul este obligat să elimine defectul fără întârzieri nejustificate.

Cu toate acestea, cumpărătorul nu ar trebui să continue să utilizeze bunul la care s-a aflat un  defect. În cazul unor defecte care apar după cumpărare, acesta trebuie să fie anunțate fără întârzieri nejustificate de la descoperirea erorii, cel târziu până la expirarea perioadei de garanție. După expirarea garanției, dreptul de reclamații va expira.

Caracteristica de uzură și de rupere a materialului sau a utilizării nu este considerată a fi un defect. Nu este un defect dacă din natura bunului este clar că durata lui de viață este mai scurtă decât perioada de garanție și în condiții normale de utilizare prezintă urme de uzură generală înainte de expirarea perioadei de garanție.

În loc să înlăture defectul, cumpărătorul poate cere schimbarea obiectelor sau dacă defectul se referă doar la o parte din marfă, poate cere înlocuirea piesei dacă vânzătorul nu suportă costuri disproporționate în ceea ce privește prețul mărfurilor sau gravitatea defectului. În loc să elimine defectul, vânzătorul poate înlocui întotdeauna produsul defect cu unul bun, dacă cumpărătorul nu își provoacă dificultăți serioase. Dacă există o defecțiune care nu poate fi înlăturată și împiedică folosirea corectă a produsului ca un bun fără defect, cumpărătorul are dreptul de a schimba marfa sau are dreptul de a se retrage din contract. Aceleași drepturi se aplică cumpărătorului dacă există defecte care pot fi înlăturate, dar dacă cumpărătorul nu poate folosi în mod corespunzător produsul după reparație sau pentru un număr mai mare de defecte, bunul poate fi utilizat. În cazul altor defecte care nu pot fi înlăturate, cumpărătorul are dreptul la o reducere corespunzătoare de preț a articolului.

Drepturile de răspundere pentru defecte se aplică vânzătorului, la adresa NajTrade s.r.l., Hroncova 1, 040 01 Košice. Cu toate acestea, dacă în cartea de garanție este prevăzut un service de garanție aflat în orașul în care se află vânzătorul sau într-un oraș mai apropiat de cumpărător, atunci acesta are dreptul la repararea produsului acolo. Service-ul de garanție este obligat să reparat bunul în maxim 30 de zile.

Dacă este vorba despre înlocuirea produsului, perioada de garanție va începe din nou de la preluarea noului bunt. Același lucru este valabil și dacă înlocuiți o componenta care se afla în perioada de garanție.

Rezolvarea unei reclamații înseamnă încheierea unei reclamații prin trimiterea unui produs reparat, schimbarea produsului, returnarea prețului de achiziție al produsului, plata unei reduceri rezonabile de preț a produsului, solicitarea scrisă de preluare sau un refuz motivat.

În cazul unei reclamații, vânzătorul va stabili modul de tratare a reclamației imediat sau în cazuri complexe, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data realizării reclamației, în cazuri justificate, mai ales dacă este necesară o evaluare tehnică complexă a condiției produsului sau serviciului, în cel mult 30 de zile de la data reclamației. După stabilirea modului în care este tratată reclamația, aceasta va fi rezolvată imediat și în cazuri justificate, reclamația poate fi rezolvată  mai târziu; cu toate acestea rezolvarea ei nu poate dura mai mult de 30 de zile de la data realizării reclamației. După expirarea termenului limită pentru soluționarea cererii, cumpărătorul are dreptul să se retragă din contract sau are dreptul de a schimba produsul pentru un produs nou.

În cazul în care un cumpărător a depus plângere în cursul primelor 12 luni de cumpărare, vânzătorul poate respinge reclamația refuzând doar pe baza unei evaluări profesionale; indiferent de rezultatul hotărârii experților, nu va impune cumpărătorului să acopere costurile de judecată profesională sau alte costuri legate de aceasta. Vânzătorul este obligat să furnizeze cumpărătorului o copie a hotărârii profesionale care justifică respingerea cererii de reclamație nu mai târziu de 14 zile de la data depunerii cererii. În cazul în care cumpărătorul a depus plângere după 12 luni de la cumpărarea produsului și vânzătorul a respins-o, acesta indică cumpărătorului locul unde poate trimite produsul pentru o analiză realizată de experți. În cazul în care produsul este trimis pentru expertiză persoanei vizate, costurile de judecată profesională, precum și toate celelalte cheltuieli aferente, sunt suportate de vânzător, indiferent de rezultatul judecății profesionale. În cazul în care cumpărătorul, printr-o judecată profesională demonstrează că vânzătorului este responsabil pentru defect, acesta poate aplica din nou reclamația; în timpul judecății profesionale, iar perioada de garanție nu dispare. Vânzătorul este obligat să plătească cumpărătorului, în termen de 14 zile de la data reclamației costul evaluării experților, precum și toate cheltuielile aferente ale acestuia. Plângerea depusă din nou nu poate fi respinsă.

Vânzătorul este obligat să emită o chitanță cumpărătorului odată cu rezolvarea reclamației. Dacă o plângere este depusă prin e-mail, vânzătorul trebuie să trimită imediat confirmarea cumpărătorului, dacă nu este posibilă livrarea cererii imediat, aceasta trebuie livrată fără întârzieri nejustificate, dar cel mai târziu împreună cu o dovadă a rezolvării cererii de reclamație, cererea de confirmare nu trebuie să fie livrată dacă cumpărătorul are posibilitatea de a dovedi rezolvarea plângerii într-un alt mod.

7. Returnarea mărfii - retragerea din contract fără a da motive

Cumpărătorul are dreptul să se retragă din contract fără a da nici un motiv în termen de 14 zile de la data primirii mărfii. Acest drept poate fi utilizat numai de consumator.

Se consideră că bunurile au fost preluate de cumpărător în momentul în care cumpărătorul sau o persoană desemnată de el, alta decât transportatorul, preia toate piesele mărfurilor comandate, sau dacă a) bunurile comandate de cumpărători într-o singură comandă sunt livrate separat, în momentul preluării mărfurilor, care au fost livrate ultima dată, b) furnizează bunuri constând din mai multe piese sau bucăți, în momentul preluării ultimei piese sau a ultimei bucăți, c) mărfurile sunt livrate în mod repetat pe o perioadă determinată, în momentul primirii primelor bunuri livrate.

Cumpărătorul poate să se retragă din contract pentru livrarea mărfurilor chiar înainte de începerea perioadei de retragere.

Cumpărătorul nu se poate retrage din contract, a cărei subiect este:

 • vânzarea de bunuri fabricate în funcție de cerințele specifice ale consumatorului, de mărfuri personalizate sau de mărfuri destinate în mod specific unui consumator,
 • vânzarea de bunuri care sunt supuse unei deteriorări rapide a calității sau distrugerii,
 • vânzarea de bunuri închise într-un ambalaj de protecție care nu este adecvat pentru returnare din motive de sănătate sau de igienă și al cărui ambalaj de protecție a fost compromis după livrare (de exemplu, capace de contact alimentare),
 • vânzarea de bunuri care datorită naturii lor după livrare, pot fi amestecate inseparabil cu alte bunuri.

Cumpărătorul își poate exercita dreptul de a se retrage din contract în scris sau pe un alt suport durabil (de exemplu, prin e-mail) sau prin trimiterea unui formular completat disponibil la adresa /retragerea-de-la-contractul-de-cumparare.html

Dreptul de a se retrage din contract poate fi de asemenea, exercitat prin trimiterea unei notificări de retragere chiar și în ultima zi a perioadei de 14 zile.

La primirea notificării de retragere, vânzătorul va returna achizitorului în termen de cel mult 14 zile, toate plățile primite de la acesta în baza contractului, inclusiv costul de transport,de  livrarea, taxa poștală și alte costuri și taxe. Vânzătorul va returna plata în același mod în care cumpărătorul a efectuat plata. De asemenea, cumpărătorul poate fi de acord cu vânzătorul în privința unui alt mod de rambursare a plății.

Vânzătorul nu este obligat să plătească costuri suplimentare cumpărătorului dacă cumpărătorul a ales în mod explicit o altă metodă de livrare, decât ar fi cea mai ieftină metodă de livrare obișnuită oferită de vânzător. Costurile suplimentare reprezintă diferența dintre costurile de livrare alese de cumpărător și costul celei mai ieftine metode de livrare normale oferite de vânzător.

La retragerea din contract, vânzătorul nu este obligat să restituie cumpărătorului plata înainte de primirea mărfurilor sau până când cumpărătorul nu arată dovada trimiterii bunurilor către vânzător, cu excepția cazului în care vânzătorul sugerează că mărfurile să fie ridicate personal sau prin intermediul unei persoane autorizate de vânzător.

Cumpărătorul este obligat să returneze marfa sau să o predea vânzătorului sau persoanei împuternicite de vânzător pentru preluarea acesteia în termen de 14 zile de la data retrageriidin contract. Se consideră că această perioadă a fost menținută în cazul în care mărfurile au fost predate spre expediție cel târziu în ultima zi a perioadei.

După retragerea din contract, cumpărătorul va suporta numai costul de returnare a bunurilor vânzătorului sau persoanei autorizate de vânzător pentru a prelua bunurile, precum și costul returnării bunurilor care datorită naturii lor nu pot fi returnate prin poștă.

Cumpărătorul este responsabil pentru diminuarea valorii bunurilor care rezultă dintr-un astfel de tratament al mărfii, ceea ce depășește tratamentul necesar pentru a stabili caracteristicile și funcționalitatea produselor.

După livrarea bunurilor, cumpărătorul are posibilitatea de a testa funcționalitatea, dar nu poate folosi bunurile dacă se retrage din contract. Pentru a determina natura, caracteristicile și funcționalitatea bunurilor, consumatorul ar trebui să manipuleze și să controleze mărfurile numai în modul în care sunt permise într-un magazin de "piatră". Cumpărătorul este obligat să manipuleze și să controleze bunurile cu atenție în timpul perioadei de retragere.

8. Rezolvarea alternativă a litigiilor

Cumpărătorul - consumatorul - are dreptul să contacteze vânzătorul cu o cerere de despăgubire (de exemplu prin e-mail) dacă nu este mulțumit de modul în care vânzătorul a rezolvat cererea lui de reclamare sau dacă consideră că vânzătorul și-a încălcat drepturile consumatorului. În cazul în care vânzătorul răspunde negativ sau nu răspunde acestei solicitări în termen de 30 de zile de la expediere, consumatorul are dreptul să depună o cerere de soluționare alternativă a litigiilor ( în continuare ARS) în conformitate cu Legea 391/2015. Entitățile ARS sunt organe și persoane juridice autorizate în temeiul articolului 3 din Legea 391/2015. Lista entităților ARS poate fi găsită pe site-ul Ministerului Economiei al SR www.mhsr.sk. Propunerea poate fi prezentată de către consumator conform legi specificate în § 12 din Legea 391/2015.

Consumatorul poate depune o plângere prin intermediul Platformei RSO de soluționare alternativă a litigiilor, care este disponibilă online la adresa https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

O soluție alternativă de soluționare a litigiilor poate fi utilizată numai de un consumator - o persoană fizică care atunci când încheie și execută un contract de consum nu participă la desfășurarea activității, a ocupării forței de muncă sau a profesiei sale. O soluționare alternativă a litigiilor se referă numai la un litigiu între un consumator și un vânzător care rezultă dintr-un contract de consum sau are legătură cu contractul de consum. Soluționarea litigiilor se aplică numai la contractele încheiate la distanță. O soluționare alternativă a litigiilor nu se ocupă de litigiile în care valoarea litigiului nu depășește 20 EUR. Entitatea ARS poate solicita consumatorului să perceapă o taxă pentru inițierea unei soluții alternative de soluționare a litigiilor până la maxim 5 EUR cu TVA.

9. Protecția datelor personale

Cumpărătorul (dacă este persoană fizică) notifică vânzătorului numele, prenumele, adresa de livrare, inclusiv codul poștal, numărul de telefon și adresa de e-mail.

Vânzătorul va prelucra datele cu caracter personal în conformitate cu Legea nr. 18/2018 privind protecția datelor cu caracter personal și procesează numai datele personale necesare pentru încheierea unui contract de consum. Informațiile personale ale cumpărătorului sunt stocate în sistemul de informații al vânzătorului timp de 10 ani.

Scopul procesării datelor cu caracter personal este de a le utiliza pentru a îndeplini un contract de consum pe care vânzătorul îl încheie cu cumpărătorul prin crearea unei comenzi în acest magazin online.

Cumpărătorul are dreptul și posibilitatea de a actualiza detaliile personale online pe site-ul magazinului online în secțiunea clientului, după ce sa logat.

Datele personale pot fi în scopul îndeplinirii contractului de consum furnizate unei persoane a treia pentru companii de livrare (curier). Vânzătorul poate furniza datele personale ale clientului (în intervalul: adresa de e-mail) companiei Heureka Shopping s.r.l. numai în scopul programului ”Verificat de clienți” pentru a obține feedbackul de la cumpărător în legătură cu o achiziție făcută în magazinul vânzătorului.

Datele personale ale cumpărătorului nu sunt dezvăluite

Vânzătorul poate prelucra date personale în scopuri de marketing (de exemplu, pentru a trimite buletine de știri sau e-mailuri despre noutăți, reduceri, acțiuni etc.), cu acordul prealabil al cumpărătorului. În acest scop, vânzătorul procesează datele necesare cum ar fi numele, prenumele și adresa de e-mail a cumpărătorului. Acordul dvs. de prelucrare a datelor în scopuri de marketing poate fi retras de către cumpărător în orice moment, de exemplu prin trimiterea mesajului la adresa de e-mail a vânzătorului cu o cerere de dezabonare de la buletinul informativ. Datele personale utilizate în scopuri de marketing nu vor fi divulgate terților și nu vor fi publicate. Sistemul de informații de marketing al vânzătorului este înregistrat în sistemul de Informații cu privire la protecția datelor cu caracter personal la Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.

La cererea scrisă, cumpărătorul poate solicita de la vânzător:

 • confirmarea prelucrării datelor cu caracter personal ale cumpărătorului,
 • informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal,
 • o listă de date cu caracter personal care sunt supuse procesării de către cumpărător,
 • corectarea sau ștergerea datelor personale incorecte, incomplete sau expirate care sunt supuse prelucrării; ștergerea datelor cu caracter personal ale căror scop de prelucrare sa încheiat; dacă sunt procesate documentele oficiale care conțin date cu caracter personal, cumpărătorul poate cere returnarea acestora; ștergerea datelor personale care sunt supuse procesării în cazul în care a fost încălcată legea.

Cumpărătorul poate pe baza cererii scrise a vânzătorului, să aibe obiecții la:

 • prelucrarea datelor cu caracter personal ale cumpărătorului despre care suspectează că sunt sau vor fi prelucrate pentru scopuri de marketing direct fără consimțământul acestuia și solicită eliminarea acestora,
 • utilizarea datelor personale ale cumpărătorului în scopul de marketing direct prin poștă,
 • furnizarea de date personale în scopuri de marketing direct.

Cumpărătorul, suspectând că datele sale cu caracter personal sunt prelucrate în mod nejustificat, poate depune o cerere de protecție a datelor cu caracter personal la Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.

Pentru a asigura buna funcționare a magazinului online, vânzătorul poate să stocheze fișiere - cookie de date mici pe dispozitivul cumpărătorului, datorită cărora magazinul online își poate pe o perioadă stoca datele despre activitate și configurare( de exemplu numele de conectare, limba, dimensiunea fontului etc.). Magazinul online al vânzătorului utilizează fișierele cookie pentru a-și aminti setările de utilizator ale cumpărătorului și funcționalitatea necesară a magazinului online. Cumpărătorii pot șterge toate fișierele cookie stocate pe dispozitivele lor și pot configura un browser de pe dispozitiv pentru a preveni stocarea acestora. În acest caz, este posibil ca cumpărătorul să fie nevoit să modifice manual unele setări în timpul unei vizite repetate la magazinul online, iar unele servicii sau funcții ale magazinului online ar putea să nu fie funcționale.

Cumpărăturile certificate de clienții noștri