Termenii si conditiile concursului pe reteaua sociala Facebook

Mai jos veți găsi regulamentul competițiilor pe care le organizăm pe Facebook și Instagram. Acestea sunt singurele reguli complete și obligatorii care guvernează competițiile pe Facebook și Instagram organizate de magazinul on-line www.ecocapsule.ro (în continuare doar „concurs”).

NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502, DIČ: 2120382396, IČ DPH: SK2120382396

Firma este înregistrată la Tribunalul Regional din Košice, secțiunea 40217/V

(în continuare doar ,,organizator”)

1. Competiția nu este în niciun fel operată sau conectată cu operatorul rețelelor Facebook și Instagram, care nu este organizatorul competiției și nu este în niciun fel responsabil pentru aceasta și nici nu o sponsorizează. Informațiile furnizate în cadrul concursului sunt furnizate de organizatorul concursului. Toate întrebările, comentariile sau reclamațiile referitoare la concurs trebuie să fie adresate exclusiv organizatorului concursului. Poate participa la concurs orice persoană cu vârsta de peste 18 ani cu un profil valabil pe Facebook sau Instagram care îndeplinește regulile competiției. 

2. Sunt excluse din concurs persoanele aflate într-o relație de lucru sau similară cu organizatorul sau alte persoane încredințate cu organizarea acestui concurs. 
3. Oricine apreciază pagina de FB - www.ecocapsule.ro și trimite un răspuns la întrebarea competiției prin publicarea unui comentariu pe Facebook sau Instagram, sau îndeplinește pașii necesari specificați în postarea competiției, devine participant la concurs. Prin înscrierea în competiție, toți participanții sunt de acord să respecte regulile acestuia. 

4.Fotografiile, textele, desenele sau alte creații și mesaje pe care participanții la concurs le publică în cadrul competiției (denumite în continuare în mod colectiv „material postat”) nu trebuie să contravină reglementărilor legale din Republica Slovak, nu trebuie să pună în pericol educația morală a copiilor și tinerilor și trebuie să fie etice, în special nu trebuie să conțină pornografie, violență, vulgaritate, intoleranță rasială etc. 

5.Prin înscrierea în concurs prin publicarea unui comentariu împreună cu detaliile enumerate mai jos, participantul confirmă că:
   5.1. este singurul autor al tuturor materialelor postate sau că are acordul corespunzător al (co)autorilor materialului postat;
   5.2. are consimțământul corespunzător de la toate persoanele capturate pe materialul postat;
   5.3. are consimțământul corespunzător al proprietarilor oricăror lucruri, mărci comerciale, nume comerciale și alte active ne corporale similare capturate pe materialul postat, toate pentru utilizarea materialului postat în competiție în conformitate cu aceste reguli și cu regulile Facebook sau  Instagram. Persoana care nu îndeplinește niciuna dintre condițiile de participare menționate în prezentul regulament nu poate participa la concurs, iar dacă participă la concurs, nu are dreptul de a câștiga și poate fi exclusă din competiție în orice moment fără compensație.
6. Concursul are loc în perioada indicată în textul fiecărei înscrieri la concurs. 
7. Câștigătorul fiecărei competiții este stabilit de către organizator pe baza îndeplinirii tuturor condițiilor ale competiției date. 
8.Câștigătorii concursului sunt anunțați după încheierea concursului în comentariile de sub postarea concursului sau într-o nouă postare despre anunțarea câștigătorilor. 
9.Premiile vor fi trimise prin poștă la adresa aprovizionată de câștigători.Câștigătorii vor fi rugați să trimită detaliile de livrare și alte informații de contact printr-un mesaj în privat.În cazul în care câștigătorul concursului nu trimite informațiile de contact conform instrucțiunilor din regulament, acesta pierde dreptul la premiu și este eliminat de către organizator. Concurentul care nu îndeplinește niciuna dintre condițiile de participare la concurs sau nu dovedește că acestea au fost îndeplinite, precum și un concurent care acționează altfel cu încălcarea prezentelor reguli sau care este exclus din concurs, își pierde dreptul de a câștiga.În cazul în care premiul a fost deja predat participantului exclus din concurs, acesta este obligat să-l returneze, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, trebuie să plătească organizatorului contravaloarea premiului în bani; aceasta nu afectează responsabilitatea participantului la concurs de a despăgubi prejudiciile, inclusiv intangibile, aduse organizatorului sau terților. 
10.Nu există nicio pretenție legală cu privire la câștiguri și nu este posibil să cereți numerar pentru acestea sau să cereți alte premii în schimb. 
11.Prin introducerea unui comentariu ca răspuns la o întrebare de concurs, participantul la concurs dă consimțământul explicit organizatorului pentru ca organizatorul competiției să prelucreze datele personale aprovizionate de acesta (nume, prenume, nume Facebook, adresa de livrare, e-mail și telefon) în baza de date de marketing și bazele de date ale tuturor procesaților acestei baze de date în scopul de a oferi afaceri și servicii. 

12. Organizatorul concursului informează fiecare participant al concursului, care a trimis datele sale cu caracter personal în vederea prelucrării în conformitate cu paragraful anterior, cu privire la drepturile sale care decurg din Legea nr. 101/2000 Coll., privind protecția datelor cu caracter personal cu modificările ulterioare (în continuare doar „legea”), adică în special că aprovizionarea acestor date este voluntară, că participantul are dreptul de a le accesa și că, în cazul unei încălcări a legii, are dreptul de a contacta Biroul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal cu o cerere de despăgubire, precum și alte drepturi care decurg din articolul 11 și 21 din prezenta lege. În condițiile legii, consimțământul pentru prelucrarea datelor poate fi revocat în orice moment la adresa sediului social al organizatorului. 
13. Organizatorul are dreptul de a modifica condițiile competiției în orice moment în timpul concursului și de a încheia concursul sau de a prelungi durata acestuia fără a indica un motiv și fără compensație. 
14. Organizatorul nu este responsabil pentru problemele tehnice legate de participarea la concurs (în primul rând pentru funcționalitatea internetului și a rețelelor sociale Facebook și Instagram) sau pentru acțiunile terților pe rețelele sociale Facebook și Instagram sau în altă parte pe internet. 
15. Organizatorul își rezervă dreptul de a considera frauduloase acele profiluri de Facebook și Instagram care au mai puțin de 50 de urmăritori pe Instagram sau prieteni pe Facebook, și de a exclude concurentul cu un astfel de cont din competiție fără compensație. 
16.Participarea la concurs sau câștigurile nu pot fi executate prin instanță. 
17. În alte privințe, competiția și relațiile dintre concurenți și organizator sunt guvernate de ordinea juridică a Republicii Slovak, cu excluderea normelor conflictuale de drept internațional privat. 
18.La concursurile cu participare prin trimiterea unui comentariu, fiecare persoană fizică poate participa cu un singur comentariu. 

 

Cumpărăturile certificate de clienții noștri